دانلود پیش نیازهای برنامه ها
1 پیش نیاز ویندوز 7 - 32 بیت دانلود
2 پیش نیاز ویندوز 7 - 64 بیت دانلود
1 OCX قفل سخت افزاری 32 بیت (نسخه 5.6.1) دانلود
2 OCX قفل سخت افزاری 64 بیت (نسخه 5.6.1) دانلود
3 سرویس قفل سخت افزاری نسخه 5.6.0.1 دانلود
4 دستور حذف تریگرها دانلود
5 فونت ها دانلود
6 آپدیتور دانلود
7 پیش نیاز بانک اطلاعاتی 1 دانلود
8 پیش نیاز بانک اطلاعاتی 2 دانلود